Palveluasumista Lämmöllä Välittäen

Hyvien kulkuyhteyksien varrella

Yhdeksänpaikkainen ryhmäkoti sijaitsee Tammelassa 5 km:n päässä Forssan kaupungista. Yhteydet lähimpiin kaupunkeihin kuten Helsinki, Turku, Tampere ja Hämeenlinna ovat hyvät.

Mukavat puitteet toiminnalle

Paikkana on Tammelan Pyhäjärven läheisyydessä sijaitseva entinen pappila ja vanhainkoti.  Kaunis ympäristö nurmikenttineen tarjoaa mukavat puitteet toiminnalle.

Välitetään toinen toisistamme

Lindabellan toiminta-ajatuksena on ohjata ja tukea kehitysvammaisia nuoria aikuisia yksilöllisyyttä korostavassa ryhmämuotoisessa palveluasumisessa. Kristillinen ihmiskäsitys kantaa yhteisöä, välitetään toinen toisistamme.

Kuntouttavan toiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten nuorten aikuisten elämäntaitoja arjen toiminnoissa, sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä, vastuuntuntoa, ja onnistumisen kokemuksia sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Työmme tukena käytämme yksilökohtaista suunnitelmaa YKS-mallin mukaisesti. Elämänkartat, haaveet ja toiveet ovat tulleet käytännön työkaluiksi ja voimaannuttavat tulevaisuuden haasteissa.

Turvallisuus on perusta kaikessa

Turvallinen, yksilöllisyyden kehittymistä ja ihmisenä kasvamista tukeva arkinen toiminta luo pohjan hyvälle elämälle.   

Turvallisuus on perusta kaikessa Lindabellan toiminnassa. Toiminnan laatua valvomme omavalvontasuunnitelman pohjalta.

Pienen yrityksen voimavarana on helposti mahdollistaa yksilölliset ja joustavat ratkaisut.